Hvem er du?

Hvem velger du å være?

Hver eneste dag vi våkner får vi en ny mulighet…. til å gjøre de eventuelle endringer vi trenger å få gjort….

– Leve langsommere…..?

– Spise riktigere…..?

– Gå flere turer…….?

– Elske mer…..?

– Både deg selv og dine omgivelser…….?


Hver eneste dag kan vi gjøre en liten endring…..

En endring som fører oss nærmere det å være hel i seg selv ( fredfull og levende i nået )


Velg….å være mer av det du trenger å være mer av…..

– hjelpsommere?

– mer egenkjærlig?

– lyttende?

– elskende?

– akseptere dine kjære slik dem er?

– tørre å følge ditt hjerte?

Prøv å gjør små endringer hver eneste dag….. 🙂 Lykke til kjære deg 🙂

Og ikke minst – husk å vær takknemlig for alt du allerede er og har…..