Når ord «ikke evner å strekke»…til

 

 

vakker*** .…Mange … T..A..K..K..!

…for ditt nærvær …forleden dag..!

…. Tusen  T..A..K..K..!..

…for den kjærlige energi… du …faktisk bærer…!

 …. Mange omfavnende takk…for at ~vi alle~… «lysheales»…innen tema~…å tørre…å være….enda … mer ...LYS

 

 Hjertelige klemmer ~ V ~

 

Lånt bilde