Til alle ….sjeler…som døde brått..!.

La oss danne… en kjærlighets …ring… rundt alle dem som ble frarøvet livet sitt på fredagen som var..og de alle andre dette skjer med til en hver tid på Jorden vår!!!

 

  • energi..i hånd..!Alle dere som døde så …uventet og alt…. for tidlig…. i Paris…!…
  • Kvinnen som ble ….brutalt behandlet i hjemmet sitt her i Drøbak…og døde på fredagen …
  • Barn som til en hver tid på Jorden vår – blir frarøvet livet sitt …som følge av voksne…!
  • Alle de som til en hver tid misstrives med livet sitt- i mangel på nærhet, omsorg og kjærlighet- at de velger å forlate Jorden vår… hver enste dag…. også på fredagen som var…

 

…Tusen takk for at alle dere skjønne …~mennesker… og sjeler~ ….finner roen dere trenger… og klarer å tilgi.

Tusen takk for at dere klarer ….~å tar imot all den ~støtte dere trenger ~for å velge ….lyset og kjærligheten……..

takk!